Instrukcja montażu żaluzji poziomej montowanej bezinwazyjnie

W komplecie są wszystkie elementy potrzebne do zamontowania żaluzji

W komplecie są wszystkie elementy potrzebne do zamontowania żaluzji

 

 

Uzbrajamy pokrętło żaluzji w końcówki

 

 

Mocujemy pokrętło do żaluzji tak jak jest pokazane na rysunku

 

 

Montujemy wieszak bezinwazyjny do żaluzji po jednej jak i drugiej stronie

 

 

Zaczepiamy żaluzję za pomocą wieszaków bezinwazyjnych za skrzydło okienne

 

 

Wkładamy obciążnik sznurka

 

 

Tak wygląda żaluzja po zamontowaniu

Tak wygląda żaluzja po zamontowaniu