Zwroty i reklamacje

Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta.

Sklep internetowy rolety-pila.pl  udziela gwarancji na okres 24 miesięce od daty wystawienia dokumentu sprzedaży.

Zakupione produkty w sklepie internetowym rolety-pila.pl  podlegają wymianie wyłącznie po uznaniu złożonej reklamacji.

Reklamację można złożyć e-mailem lub pisemnie wraz z dowodem zakupu.

Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamowanego asortymentu.

W przypadku gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznym nie obowiązuje prawo odstąpienia od umowy ani gwarancja. Dlatego bardzo ważne jest sprawdzenie stanu opakowania przesyłki przed odebraniem jej od kuriera. W przypadku gdy opakowanie ma znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Sklep internetowy rolety-pila.pl  nie ponosi odpowiedzialności:

  • z powodu złego opomiarowania produktu przez Państwa
  • z niezgodnego z instrukcją  montażu i związanych z tym błędów przy  użytkowaniu naszych produktów

Podstawą reklamacji nie są różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej, które to różnice mogą wynikać z innych parametrów, ustawień monitora. Jest możliwość wysłania przez sklep internetowy próbek materiałów do Państwa.

Reklamowany asortyment prosimy przesłać na swój koszt, jako paczkę ekonomiczną Poczty Polskiej na adres: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „VERPLUS” Lucyna Kordyś , ul. Dzieci Polskich 30a, 64-920 Piła.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji klient otrzyma zwrot kosztów poniesionych za przesłanie reklamowanego asortymentu, zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej dla paczek ekonomicznych.

Koszty nie uznanej reklamacji obciążają kupującego. Aby otrzymać z powrotem produkt należy uregulować należność za przesyłkę.

Sklep internetowy rolety-pila.pl  nie odpowiada za sposób opakowania reklamowanego asortymentu oraz usterek związanych z uszkodzeniami powstałymi w wyniku przesyłki reklamowanego towaru.

Więcej informacji na temat zwrotów i reklamacji znajdą państwo w zakładce "regulamin".